top of page

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİMİZ

DANIŞMANLIK

HİZMETLERİMİZ

► İmar Uygulaması ve Parselasyon

► 18. Madde Uygulaması 

► Yola Terk

► Tevhid (Birleştirme)

► İfraz (Ayırma) 

► Yapı Aplikasyon Belgesi ve T.U.S.

► Yapı ve Soket Aplikasyonları

► Zemin Tespit Tutanağı (İmar Barışı)

► Cins Değişikliği

► Yoldan İhdas

► Sınır Tespiti

► Yer Gösterme ve Konum Aplikasyonu

► Kübaj Hesabı

► Kamulaştırma Haritaları

► Yol Geçiş İrtifakı Haritası

► Halihazır Harita

► Plankote Kotlu Plan

► Röperli Kroki

► Röleve Krokisi

► Vaziyet Planı

► Bağımsız Bölüm Krokisi

► Endüstriyel Ölçümler

► Define Ruhsat Krokisi

► Teknik Bilirkişilik

► Taşınmaz Kadastral/► İmar Durumu

► Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti

► İmar Planı

İstasyon, Talat Paşa Cd. Yanyolu No_13 A
İstasyon, Talat Paşa Cd. Yanyolu No_13 A
EREN HARİTA (3).png
bottom of page